Giãn dân Trung Hoà - Yên Mỹ mới đấu xong

Giãn dân Trung Hoà – Yên Mỹ mới đấu xong

Mô tả

Giãn dân Trung Hoà – Yên Mỹ mới trúng xong 2 lô góc 1 lô áp góc.
Lô 47 diện tích 160.81m² trúng 21.7 (góc).
Lô 60 diện tích 166.21m² Trúng 21.1 (góc).
Lô 61 diện tích 91.12m² Trúng 16 (áp góc).
Chênh hợp lý rẻ hơn giá xung quanh.