Duy nhất mảnh đất full thổ cư, sát vành đai 4, sát đường huyện Chu Mạnh Trinh giá chỉ có 1x tr/m2

Mô tả

Rẻ nhất khu chỉ 1xtr/m² sở hữu mảnh đất full thổ cư.
Giáp sát VĐ4.
Sát nhà văn hoá, truụ huyện Chu Mạnh Trinh.
Giáp sát nhiều tiện ích chợ, trường…