Đất Văn Giang Hưng Yên tài chính 1 – 4 tỷ. Đường ô tô đỗ cửa

Mô tả

Đất Văn Giang Hưng Yên tài chính 1 – 4 tỷ. Đường ô tô đỗ cửa.
– 55m² Đan Nhiễm, Văn Giang, Hưng Yên 1tỷ7xx.
– 89m² Phụng công, Văn Giang 3tỷ2xx.
– 65m² đấu giá Phụng Công, Văn Giang 2tỷ3xx.
– 100m² ấp Kim Ngưu, Tân Tiến Văn Giang 2tỷ4xx.
– 48m² Vĩnh Tuy, Liên Nghĩa Văn Giang 1tỷ 2xx.
– 66m² Vĩnh Tuy, Liên Nghĩa, Văn Giang 1tỷ5xx.
– 65m² Phi Liệt, Liên Nghĩa, Văn Giang 1 tỷ 1xx.
– 84m² Lại Ốc Văn Giang 2tỷ0xx.
– 97,24m² đấu giá Đông Tảo mới 2tỷ6xx (khu A).
– 105,43m 2đấu giá Đông Tảo mới 2tỷ8xx (khu B).