Cần chuyển nhượng 70m2 đất ở tại Đan Nhiễm – Văn Giang – HY tiếp giáp đường tỉnh 379

Mô tả

Cần chuyển nhượng 70m² đất ở tại Đan Nhiễm – Văn Giang – HY.
Cách 300m ra đường tỉnh 379.
Cách 5phút tới ECopark, 10phút tới Vin2,3.
Tiêpd giáp Vành Đai 3,5.
Xung quanh là các đô thị lớn nhỏ.