Cần bán 190m2 đấu giá thôn 14 nằm trong khu phố nhậu Vin2 hưởng trọn tiện ích xây dựng 7 tầng

Mô tả

Cần bán 190m² đấu giá thôn 14 nằm trong khu phố nhậu Vin2 hưởng trọn tiện ích xây dựng 7 tầng mặt tiền 10m lưu không hơn 200m², sử dụng kinh doanh mọi dịch vụ.
Giá đầu tư (8xtr/m²).