Bán lô duy nhất giãn dân cũ sản nhi hiệp cường kim động

Mô tả

Em bán 1 lô duy Nhất 1 lô giãn dân cũ sản nhi hiệp cường kim động.
Dien tich 100m² mặt 5m.
Cách đường 39 có 50m.
Tiện ích bạt ngàn.
Tài chánh hơn tỷ.