Bán đất thị trấn văn Giang- Cách đường 379 chỉ 150 met

Mô tả

Bán đất thị trấn văn Giang, cách tt thj trấn chỉ 300 met, cách đường 379 chỉ 150 met, Gull thô cư chia đôi thoải mái